Welkom op website Probus Dokkum

 De naam Probus komt van  “Retired Professional and Business Men”.

Oprichting

De club is opgericht op 1 maart 1988 en geïnstalleerd bij de stichting Probus Nederland en ontving zij het certificaat van erkenning.
We vergaderen gewoonlijk in de bovenzaal van de Posthoorn te Dokkum op donderdagmiddag om de twee weken van september tot mei.

Doel

Saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een verantwoordelijke functie vervuld in de maatschappij en hechten waarde -ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond- aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

Lid worden

Lidmaatschap komt uitsluitend op voordracht tot stand.

De Posthoorn Dokkum

 

Coronavirus

Wegens het uitbreken van het coronavirus zijn er tot nader bericht geen bijeenkomsten van Probus Dokkum